Văn phòng IDP - Tòa nhà Star Building

Liên hệ

Tầng trệt, tầng 1 tòa nhà Star Building, 33 Mạc Đỉnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM

Tầng trệt, tầng 1 tòa nhà Star Building, 33 Mạc Đỉnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM

 

 

Sản phẩm liên quan