Giao hàng và thanh toán

- Quy trình thanh toán sẽ được chia thành 2-3 giai đoạn

+ Thanh toán 2 giai đoạn: Tạm ứng 50% sau khi ký hợp đồng, thanh toán 50% còn lại sau khi nghiệm thu, quyết toán và xuất hóa đơn

+ Thanh toán 3 giai đoạn: Tạm ứng 30% sau khi ký hợp đồng, thanh toán 30% sau khi hoàn thành 70% công trình, thanh toán phần còn lại sau khi nghiệm thu, quyết toán và xuất hóa đơn 

- Giao hàng và lắp đặt tại công trình