Luôn hết mình vì khách hàng, luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết, đó là phong cách phục vụ của công ty Aliat Interior

Giao hàng và thanh toán

- Quy trình thanh toán sẽ được chia thành 2-3 giai đoạn

+ Thanh toán 2 giai đoạn: Tạm ứng 50% sau khi ký hợp đồng, thanh toán 50% còn lại sau khi nghiệm thu, quyết toán và xuất hóa đơn

+ Thanh toán 3 giai đoạn: Tạm ứng 30% sau khi ký hợp đồng, thanh toán 30% sau khi hoàn thành 70% công trình, thanh toán phần còn lại sau khi nghiệm thu, quyết toán và xuất hóa đơn 

- Giao hàng và lắp đặt tại công trình