Luôn hết mình vì khách hàng, luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết, đó là phong cách phục vụ của công ty Aliat Interior

Đổi trả và bảo hành

- Các sản phẩm được sản xuất bởi công ty ALV Interior được bảo hành từ 12-24 tháng.

- Các sản phẩm được sản xuất bởi các nhà sản xuất khác như hệ thống chiếu sáng, hệ thống kiểm soát cửa,... sẽ được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

- Các sản phẩm sẽ được bảo trì hàng năm