Đổi trả và bảo hành

- Các sản phẩm được sản xuất bởi công ty ALV Interior được bảo hành từ 12-24 tháng.

- Các sản phẩm được sản xuất bởi các nhà sản xuất khác như hệ thống chiếu sáng, hệ thống kiểm soát cửa,... sẽ được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

- Các sản phẩm sẽ được bảo trì hàng năm