Các câu hỏi về thiết kế và thi công văn phòng

Câu hỏi 1. Các công ty thiết kế sẽ tính phí như thế nào cho một công trình.

- Trả lời: Trong trường hợp khách hàng chọn cả dịch vụ thiết kế và thi công nội thất văn phòng TPHCM cho văn phòng làm việc, các công ty thiết kế thường miễn phí thiết kế; trong trường hợp khách hàng chọn một thiết kế của công ty A nào đó, mà không chọn công ty đó là đơn vị thi công, khách hàng sẽ thương lượng để trả phí thiết kế để tránh các tranh cãi về bản quyền về sau.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: